Home HỖ TRỢ Hỗ trợ CB, giảng viên Hỗ trợ kỹ thuật dạy học trực tuyến 2020

Hỗ trợ kỹ thuật dạy học trực tuyến 2020

0

Nhằm hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập trực tuyến tương tác với sinh viên, Trung tâm CNTT hướng dẫn sử dụng một số phần mềm, ứng dụng phổ biến hiện nay như sau:
1. Google Classroom (Lớp học trực tuyến)

Tài liệu hướng dẫn: Link drive
https://drive.google.com/file/d/1woaCtNm9YRjbHQMvS8xS3gYlFpfCZt40/view?usp=sharingLink
Cán bộ hỗ trợ: Đ/c Huy (0983137786 – Email: huydp@ftu.edu.vn)
2. Canvas (Lớp học trực tuyến) http://canvas.instructure.com/register
Tạo lớp học miễn phí dành cho giảng viên (gửi tài liệu, chat room…)

Tài liệu hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1Ttxp1l0mC9UzqBa_CFaCWPBPgH4cslyj/view?usp=sharing
Cán bộ hỗ trợ: Đ/c Đức (0906289595 – Email: ducha@ftu.edu.vn)
3. App: Zoom (Video Call trực tuyến)
Sử dụng trên cả PC và App mobile rất thuận tiện họp trực tuyến video call, có thể invite nhiều người dùng (bản miễn phí sử dụng liên tục trong 40 phút)

Tài liệu hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1N2-S5W9Prsrb-RHgeDqZ3wQ15k_UpnS3/view?usp=sharing
Cán bộ hỗ trợ: Đ/c Thanh, Hải (0909683666 – Email: thanhdp@ftu.edu.vn)
4. Camtasia (Thu phim bài giảng)
Tài liệu hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1r_EyUEHPn2qeEfi30MvZA09n5ImFw0uc/view?usp=sharing
Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8g5QPtY5KHY&list=PL6Toe70QlYIpJGGpg7vwzpl2qkB738ado&index=3
Cán bộ hỗ trợ: Đ/c Lễ (0977234523 – Email: levq@ftu.edu.vn)
Ngoài ra có thể dùng Facebook, Email….để tương tác với sinh viên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here