Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khai thác mạng thông tin Internet, hệ thống máy tính, trang thông tin điện tử (website) phục vụ nghiên cứu và học tập và công tác khảo thí.

 

HỖ TRỢ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Dành cho Giảng viên và Sinh viên toàn trường